Els avantatges de la fiscalitat a Andorra

Andorra vol seduir les empreses estrangeres amb una baixa fiscalitat. Amb uns tipus d’impostos molt més agressius que els dels seus homòlegs europeus i competir en primera línia pels capitals multinacionals. Descobreixi tot sobre la fiscalitat a Andorra, el nou sistema d’impostos, IGI, IRPF, IRNR de la mà de GESTIM.

La fiscalitat a Andorra, ¿és realment avantatjosa?

Andorra va emprendre un programa de reformes per tal d’incentivar la implantació d’empreses de capital estranger i la creació d’un sistema tributari homologable amb els estats membre de la Comunitat Europea.

En un país dinàmic com pocs, la fiscalitat andorrana ha hagut de posar-se a l’altura dels altres països de la Comunitat Europea, implementant diverses mesures.

L’IVA, denominat IGI a Andorra, és el més baix d’Europa. El seu tipus general és del 4,5% però es veu reduït a un escàs 1% per a la sanitat, l’educació, la cultura, els aliments i els lloguers. Espanya i França, els dos països que comparteixen fronteres amb el Principat, tenen un IVA (TVA al país gal) el 21% i 20% respectivament.

El Principat també gaudeix d’un impost als ingressos del 10%, mentre que a Espanya l’IRPF o impost sobre la renda a les persones físiques se situa en el 52%.

L’impost a les societats és també del 10% a Andorra, amb bonificacions de fins al 80% quan es tracta d’inversions estratègiques. A Espanya, aquest mateix impost, ascendeix fins a gairebé un 30%.

Un altre dels punts estratègics d’aquesta sèrie de mesures, resideix en evitar que els ciutadans andorrans i les empreses tributin per un mateix concepte en dos estats. Evitar la doble imposició és clau i acaba de ser afegit a aquesta sèrie de mesures.

Zoom sobre les avantatjoses mesures fiscals a Andorra

 • IVA (IGI) de l’4,5% per a béns generals i de l’1% per la sanitat, educació, cultura, aliments i lloguers;
 • IRPF del 10%;
 • Impost a les societats d’entre el 2% i el 10%;
 • Eliminació de la doble imposició;
 • Interès bancari no imposable fins a 3.000 € per any;
 • Impost a la fortuna inexistent;
 • No hi ha impost a l’herència;

IRPF o impost a la Renda de les Persones Físiques a Andorra, Com funciona?

Com hem esmentat anteriorment, l’IRPF a Andorra és molt més baix que en la majoria de països europeus. En la forma es tracta del mateix impost que els altres països de l’OCDE, ja que es calcula en funció dels ingressos de les persones físiques.

Algunes precisions sobre la fiscalitat andorrana: conegui el plafó de l’IRPF a Andorra

L’IRPF a Andorra no es paga en salaris inferiors a 24.000 €.
Els ingressos entre 24.000 € i 40.000 € només paguen el 50% de l’IRPF, és a dir, el 5%. La totalitat de l’IRPF que és del 10%, només la paguen els ingressos superiors a 40.000 €.

Qui està subjecte a l’IRPF a Andorra?

 • Tota persona que resideix en territori andorrà per més de 183 dies a l’any calendari;
 • Tot aquell que exerceixi en el territori andorrà com a mínim una activitat econòmica o que tingui al Principat interessos econòmics que generin beneficis, directes o indirectes.

Els ingressos als quals s’aplica l’IRPF

 • Ingressos d’un comerç o activitat: remuneració, salaris, bonificacions;
 • Ingressos de l’operació de béns immobles, inclosa el lloguer;
 • Ingressos d’activitats comercials, professionals i administratives;
 • Ingressos provinents de l’interès bancari;
 • Ingressos provinents del canvi de la composició d’actius: guanys o pèrdues de capital.

No són susceptibles del pagament d’IRPF

 • Les donacions i les herències;
 • Els ingressos provinents de la cessió de béns immobiliaris;

La fiscalitat a Andorra per a les persones físiques No residents (IRNR)

Es consideren no residents a aquells treballadors transfronterers provinents d’Espanya o França, que no posseeixen un habitatge a Andorra ni viuen de forma perllongada durant l’any, però que no obstant això exerceixen la seva activitat professional al país pirinenc. Aquestes persones estan subjectes a un tipus de fiscalitat anomenada IRNR o impost sobre els ingressos de no ressents. Aquest impost és de l’ordre del 10% segons la fiscalitat andorrana.

A Andorra, qui estan obligats a pagar l’IRNR?

 • Les empreses que presten serveis;
 • Els professors, docents i assistents tècnics;
 • Els artistes;
 • Els empleats afiliats a la CASS, la Seguretat Social andorrana.

Impost a les societats andorranes

La fiscalitat andorrana també beneficia les empreses perquè pretén atreure al seu territori a les grans corporacions internacionals. Però el principat no solament beneficia a les multinacionals, sinó que també afavoreix a les pimes. Amb un impost de societats a Andorra del 10%, que pot reduir-se fins als 2% en determinades circumstàncies, el país pirinenc ofereix els impostos més baixos d’Europa.

Posseir una residència fiscal i crear una empresa implica a Andorra beneficiar-se amb unes excel·lents avantatges a nivell d’impostos. A més de tots els beneficis esmentats més amunt en termes de fiscalitat, cal destacar que a Andorra les taxes comunals varien entre els 200 € i els 800 € per any per a les empreses que no es beneficien del registre de comerç.
D’altra banda, les càrregues patronals no superen el 20%, les taxes sobre els vehicles són summament baixes i els impostos als beneficis no supera el 10%.

Si encara té dubtes sobre la fiscalitat a Andorra i els avantatges impositives per a les empreses que tenen intensió de instal·lar-se al país, l’equip d’experts de GESTIM Immobiliària està disposat a ajudar amb aquest propòsit. Especialistes en fiscalitat i en legalitat, podran ajudar-lo en les seves decisions estratègiques a Andorra la Vella i altres parròquies del Principat.

Top