Permisos de treball a Andorra - Conegui les condicions per obtenir permís de residència passiva o activa

Si vostè és estranger i està pensant traslladar-se a Andorra amb una residència activa, o amb permís de treball o bé, amb una residència passiva no lucrativa, un equip altament qualificat d’especialistes en la matèria, el guiaran durant tot el procés. GESTIM, la seva immobiliària d’Andorra la Vella, li proposa serveis de consultoria i gestoria relacionats amb el trasllat de la residència fiscal a Principat.

Coneixeu les condicions a Andorra per traslladar les residències passives o actives?

A Andorra hi ha dos tipus diferents de residència i, es pot optar a una o altra, depenent del tipus d’activitat a desenvolupar. Cal distingir entre les residències activa i passiva. La primera permet el desenvolupament d’una activitat laboral o professional i es pot accedir-hi si es compta amb un permís de treball. La segona, per contra, és un tipus de residència no lucrativa, anomenada també residència passiva, que facilita el dret a viure a Andorra sense exercir cap activitat professional.

Com se sap, Andorra és un lloc molt atractiu per als que volen combinar unes càrregues impositives mínimes, amb una qualitat de vida indiscutible, uns paisatges i un clima de gran atractiu. GESTIM, la Immobiliària especialista en residència fiscal a Andorra posa a la seva disposició el seu equip d’experts que l’informaran i el guiaran en tot el procés d’establir la seva residència passiva o activa a Andorra.

La residència no lucrativa o residència passiva a Andorra

Si està pensant en viure a Andorra sense treballar activament, la residència sense permís de treball, antigament anomenada residència passiva, és segurament la millor opció. El permís de residència no lucrativa facilita el dret a viure a Andorra sense exercir cap activitat professional en el territori.

Hi ha tres estatuts a Andorra per obtenir residència passiva sense permís de treball

 • Permís tipus A: per simplement instal·lar-se al país però sense treballar. És ideal per a jubilats.
 • Permís tipus B: Persones econòmicament actives, però que financerament no depenen d’ingressos provinents del treball local.
 • Permís tipus C: Persones reconegudes internacionalment com a artistes, esportistes ...

El mínim de residència efectiva a Andorra en el cas d’una residència passiva ha de ser de 90 dies per any.

Per obtenir la residència sense permís de treball, ha de reunir aquests requisits

 • Dipositar una fiança de 50.000 €, recuperable i no remunerada;
 • Dipositar 7.000 € addicionals per cada membre de la família;
 • Disposar de mitjans econòmics suficients per mantenir-se;
 • No presentar antecedents penals ni judicials;
 • Adquirir o llogar un habitatge a Andorra;
 • Ser major de 18 anys;
 • Estar cobert socialment i posseir assegurança mèdica;
 • Comprometre a residir un mínim de 90 dies a l’any;
 • Invertir un capital de 350.000 € en forma de dipòsit bancari, en la compra d’un bé immobiliari o d’una inversió en una societat andorrana.
 • Demostrar la independència econòmica amb un nivell d’ingressos 4 vegades superior al sou bàsic andorrà.

A Andorra, la residència activa amb permís de treball

Antigament denominada "residència activa", la modalitat de residència amb permís de treball permet tenir residència i treballar a Andorra o crear una empresa. Per obtenir-la, els ciutadans estrangers han de complir certes condicions i estan subjectes a obligacions dins del país. Si es compleixen, els nous residents tindran dret a la cobertura sanitària, a la reagrupació familiar i a un servei d’atur, en el cas extrem que es quedi sense feina o vulgui mutar. També podran gaudir d’ajudes per a formar-se en l’idioma oficial, el català.

Per obtenir a Andorra el permís de residència activa el candidat ha de posseir

 • Un contracte de treball en una societat andorrana;
 • Crear una empresa amb més del 10% de parts socials;
 • Ser major de 18 anys;
 • No presentar antecedents penals ni judicials;
 • Passar un examen mèdic exhaustiu;
 • Comprometre a residir com a mínim 183 dies a Andorra;
 • Instal·lar el seu domicili fiscal a Andorra;
 • Posseir una autorització d’Immigració;
 • Donar-se d’alta a la CASS (Caixa Andorrana de Seguretat Social);
 • Homologar el permís de conduir davant el Servei de Tràmits de Govern i canviar la matrícula del vehicle en el període màxim d’un any.

Com pot constatar, traslladar al Principat d’Andorra seva residència activa o passiva, no és una decisió que es prengui a la lleugera. Si té dubtes o necessita qualsevol tipus d’ajuda sobre aquest tema, l’equip de GESTIM, el seu Immobiliària a Andorra, es posa a la seva disposició per acompanyar-lo en aquest procés.

Top