Administració de comunitats de propietaris a Andorra, per GESTIM

¿Conflictes entre veïns? ¿Impagaments a les factures de la copropietat? Posi deixar en mà d’experts l’administració de la seva comunitat de propietaris a Andorra abans que la falta d’entesa arribi a proporcions incontrolables. GESTIM és líder andorrà a oferir aquests serveis.

L’administració de comunitats de propietaris a Andorra? Deixi-la en bones mans!

La convivència a les comunitats de propietaris pot portar a nombrosos conflictes provocats, majoritàriament, per la falta d’entesa entre els propietaris i el desconeixement de la legislació vigent i dels estatuts. L’absència de transparència en les gestions pot desencadenar en una falta de confiança en l’administrador i en futures desavinences entre aquest i la comunitat de veïns.

Per evitar que aquests conflictes arribin dimensions incontrolables que puguin interferir fins i tot en el manteniment de l’edifici, la mediació de gestors experts pot ser la solució que la seva comunitat està buscant. GESTIM és la immobiliària andorrana líder en l’administració de comunitats de propietaris. Amb una experiència de més de 40 anys, un equip d’experts especialitzats en legislació i estatuts relatius a l’administració de comunitats de veïns a Andorra, GESTIM es posarà a la seva disposició per assessorar-lo de manera personalitzada.

El que GESTIM pot fer per l’administració de la seva comunitat de propietaris a Andorra

 • Constitució de les comunitats.
 • Legalització dels llibres d’actes davant del jutjat (Batllia).
 • Confecció dels estatuts i reglaments interns.
 • Gestió de cobraments i d’impagaments.
 • Administració de la comptabilitat de la comunitat de propietaris.
 • Consultoria jurídica per a qualsevol tipus de dubte.
 • Una sala de juntes per dur a terme les reunions de propietaris.

Les claus de GESTIM perquè una comunitat de propietaris funcioni

Transparència:

 • GESTIM se serveix d’un pla comptable que exhibeix de forma clara i transparent en què s’ha utilitzat els diners de la comunitat i proveeix un seguiment precís de totes les gestions que s’han realitzat durant tot l’any.
 • Anualment se celebra una junta ordinària en la qual es presenten les despeses de l’exercici anterior, es posa a disposició dels propietaris el detall de totes aquestes operacions amb les seves factures i comprovants corresponents. És el president de la comunitat qui les revisa prèviament a cada reunió informativa i cada propietari pot sol·licitar qualsevol justificant per realitzar també la seva verificació.

Treball executiu:

 • El pressupost anual també es projecta conjuntament amb el President de la comunitat de veïns abans de ser sotmès a l’aprovació de la junta de propietaris. GESTIM, en tant que administrador de la Comunitat de Propietaris, s’encarrega d’executar tots els acords adoptats en les juntes amb la major brevetat possible.
 • Demana pressupostos, contracta els industrials seleccionats per la Comunitat de veïns i els paga amb els fons previstos per a despeses que van ser prèviament aprovats durant la junta.

Comptabilitat i legalitat:

 • Porta la comptabilitat segons ho indiquen els Estatuts, gestiona el cobrament de rebuts i s’encarrega de la gestió de morosos en els casos que sigui necessari. Finalment, redacta l’acta de cada Junta i envia una còpia a cada copropietari.
 • Posseeix el poder de fer complir els Estatuts de la comunitat així com la legislació vigent en matèria de Propietat Horitzontal. Posa a disposició de la comunitat de propietaris el servei de consultoria jurídica per a qualsevol tipus de dubtes, oferint sense càrrec la primera consulta.
 • Té en compte tots els suggeriments i propostes de millores aportades pels propietaris i les té en compte al moment de prendre qualsevol decisió.
 • Cada comunitat disposa d’un compte bancari pròpia en què s’ingressen les aportacions dels copropietaris i es carreguen les despeses comunitàries. Tots els ingressos i pagaments es fan directament cap i des d’aquest compte de la comunitat, independent dels comptes de GESTIM, el que li atorga a les gestions 01:00 transparència inqüestionable. En un altre compte, que pot ser la mateixa, s’ingressen les aportacions al Fons de Reserva si així ho contemplen els Estatuts.

Altres Serveis

 • GESTIM posa a disposició dels seus clients una sala de juntes amb capacitat per a 20 persones per dur a terme totes les reunions de forma gratuïta i, en cas necessari, també realitza desplaçaments.
 • Aplica els seus honoraris segons els barems suggerits pel Col·legi Professional d’Agents i Gestors Immobiliaris d’Andorra (AGIA) i la Llei d’Agents i Gestors Immobiliaris d’Andorra que estableix un percentatge segons la despesa anual ordinari.

GESTIM i l’administració de comunitats de propietaris a Andorra

La immobiliària líder a Andorra, es dedicada des de 1975 a oferir un servei personalitzat, que vetlla pels interessos dels seus clients. Es tracta d’un grup familiar amb una àmplia trajectòria a Andorra en l’administració de comunitats de propietaris que va decidir reunir la seva experiència i conformar l’agència immobiliària i gestoria GESTIM.

L’equip està format per 4 professionals col·legiats, en contínua formació i al corrent de les lleis, normatives i legislacions vigents l’únic objectiu és oferir als seus clients un servei personalitzat i transparent.
Més de 40 anys de clients satisfets avalen l’eficàcia de GESTIM en l’administració de comunitats de propietaris en el principat d’Andorra. Si la seva finca necessita un administrador no dubti en contactar amb GESTIM qui podrà proposar-li un pressupost a la mida de les seves necessitats.

Contactar amb Gestim
Top